จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กรุงเทพมหานคร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  1
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
2 กำแพงเพชรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
4 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
5 คลองลานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
6 นาบ่อคำวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1
8 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 2
10 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
11 ลานกระบือวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
12 วชิรปราการวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
13 สลกบาตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 3
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  16
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
15 ขุนตาลวิทยาคม 9 0 0 1 0 0 0 12
16 จันจว้าวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
17 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 3
18 เชียงของวิทยาคม 3 2 0 2 0 0 0 13
19 เชียงรายวิทยาคม 2 1 2 0 0 0 0 14
20 เชียงแสนวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 6
21 ดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
22 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
23 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 3 0 0 0 0 34
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
25 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
26 เทศบาล 5 เด่นห้า 2 0 1 0 0 0 0 6
27 เทศบาล 6 นครเชียงราย 5 0 2 1 0 0 0 8
28 เทิงวิทยาคม 7 1 1 0 1 0 0 24
29 นครวิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 7
30 นุชนาถอนุสรณ์ 4 0 2 0 0 0 0 13
31 บ้านแซววิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
32 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 0 1 0 0 0 0 2
33 บ้านเทอดไทย 0 1 0 1 1 0 0 3
34 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
35 บุญเรืองวิทยาคม 1 0 2 1 0 0 0 13
36 ปล้องวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
37 ป่าแดดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 5
38 พญาเม็งราย 3 1 0 0 0 0 0 4
39 พณิชยการเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
40 พานพิทยาคม 16 0 1 2 0 0 0 19
41 พานพิเศษพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
42 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
43 แม่จันวิทยาคม 2 1 0 1 0 0 0 9
44 แม่เจดีย์วิทยาคม 1 2 0 1 0 0 0 27
45 แม่ลาววิทยาคม 1 0 1 0 0 0 0 3
46 แม่สรวยวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 0 8
47 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 0 0 2 0 0 0 16
48 แม่อ้อวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 5
49 ไม้ยาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
50 ยางฮอมวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
51 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 3 0 0 0 0 0 0 6
52 ลูกรักเชียงของ 2 1 0 0 0 0 0 9
53 วัดดงชัยพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
54 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
55 วาวีวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 24
56 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
57 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
58 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 6
59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4 0 0 0 0 0 0 14
60 วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
61 เวียงแก่นวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 8
62 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
63 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 14 1 1 2 0 0 0 37
64 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 0 0 0 0 0 0 4
65 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
66 สันติวิทยา 3 0 0 0 1 0 0 4
67 สามัคคีวิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 18
68 สามัคคีวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 1
69 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1 0 0 0 0 0 2
70 ห้วยสักวิทยาคม 1 1 0 1 0 0 0 4
71 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 4 0 1 1 0 0 0 10
72 อาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  433
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
73 กศน.ตำบลป่าไผ่ 1 0 0 0 0 0 0 5
74 กศน.อำเภอแม่ริม 22 1 0 1 0 0 0 24
75 กาวิละวิทยาลัย 12 1 0 0 0 0 0 84
76 แกน้อยศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
77 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 9 0 0 0 1 0 0 23
78 จอมทอง 11 0 0 0 0 0 0 79
79 ฉือจี้เชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 10
80 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 7 0 0 0 0 0 0 26
81 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 2 0 0 0 0 0 0 4
82 เชียงดาววิทยาคม 15 4 5 3 0 0 0 85
83 เชียงใหม่คริสเตียน 12 1 2 2 0 0 0 69
84 เชียงใหม่มัธยม 11 1 1 0 0 0 0 24
85 ไชยปราการ 10 6 1 0 0 0 0 36
86 ดอยเต่าวิทยาคม 1 0 0 2 0 0 0 24
87 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 1 0 0 0 0 0 0 1
88 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 8 0 1 0 2 0 0 29
89 ดาราวิทยาลัย 1 1 1 2 1 0 0 136
90 เทพบดินทร์วิทยา 8 0 0 0 0 0 0 31
91 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 15 0 0 0 0 0 0 21
92 ธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
93 ธรรมราชศึกษา 6 1 0 0 0 1 0 30
94 นวมินทราชูทิศ พายัพ 5 4 1 0 0 0 0 105
95 นานาชาตินครพายัพ 1 0 0 0 0 0 0 1
96 บ้านกาดวิทยาคม 6 2 0 1 2 0 0 19
97 บ้านสันต้นหมื้อ 3 0 0 0 0 0 0 6
98 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 17 1 0 0 0 0 0 18
99 ฝางชนูปถัมภ์ 24 1 3 0 0 0 0 68
100 ฝางธรรมศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 2
101 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
102 พระหฤทัยเชียงใหม่ 1 0 0 0 2 0 0 38
103 พร้าววิทยาคม 1 2 3 0 2 0 0 62
104 พิงครัตน์ 1 0 0 0 0 0 0 2
105 มงฟอร์ตวิทยาลัย 3 0 1 0 0 0 0 4
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 0 0 0 0 0 0 14
107 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 3 0 0 1 0 0 0 7
108 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
109 แม่แจ่ม 1 1 3 0 0 0 0 52
110 แม่ตื่นวิทยาคม 4 0 0 1 0 0 0 7
111 แม่แตง 6 3 0 1 1 1 0 36
112 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 3 0 0 0 0 0 0 6
113 แม่ริมวิทยาคม 1 1 1 1 0 0 0 36
114 แม่วินสามัคคี 1 1 0 0 1 0 0 3
115 แม่หอพระวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 0 5
116 แม่ออนวิทยาลัย 4 0 0 0 0 0 0 9
117 แม่อายวิทยาคม 6 7 0 1 0 0 0 24
118 ยุพราชวิทยาลัย 4 0 1 0 0 0 0 110
119 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 1
120 รังษีวิทยา 1 4 4 3 0 0 0 108
121 รัตนาเอื้อวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 15
122 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 6 0 0 0 0 0 0 6
123 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 9 0 0 0 1 0 0 14
124 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 2 0 0 0 0 0 0 5
125 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 3 1 0 0 0 0 0 32
126 วชิราลัย 2 3 1 0 0 0 0 36
127 วัฒโนทัยพายัพ 20 1 2 2 0 0 0 142
128 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 1
129 วัดแม่ริมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
130 วัดสะเมิงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
131 วารีเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 15
132 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 8 0 0 0 0 0 0 22
133 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 11 0 0 0 0 0 0 28
134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2 0 0 0 1 0 0 9
135 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3 1 0 0 0 0 0 89
136 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 1 0 0 0 0 0 0 1
137 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 0 0 0 0 0 0 5
138 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 33 5 0 0 0 0 0 195
139 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 1 0 0 1 0 0 0 25
140 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 0 0 0 0 0 0 55
141 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 4 0 0 0 0 0 0 38
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 4 0 0 0 0 0 0 4
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 1 0 0 0 0 10
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 16
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 2 1 0 1 0 0 0 25
146 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 0 1 17 0 0 0 42
147 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 0 0 0 0 0 11
149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 6 2 2 1 0 0 216
150 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
151 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 3 0 0 0 0 0 0 3
152 เวียงแหงปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 3
153 เวียงแหงวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 30
154 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 0 0 0 0 0 0 2
155 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 7 1 1 0 0 0 0 12
156 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 2 0 0 0 0 0 0 2
157 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
158 สหมิตรวิทยา 2 0 1 0 0 0 0 3
159 สองแคววิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 19
160 สะเมิงพิทยาคม 10 0 0 1 0 0 0 26
161 สันกำแพง 11 2 2 3 1 0 0 103
162 สันติสุข 4 0 0 0 0 0 0 8
163 สันทรายวิทยาคม 14 3 1 1 2 1 0 52
164 สันป่าตองวิทยาคม 31 4 0 0 3 0 0 191
165 สันป่ายางวิทยาคม 7 0 1 0 0 0 0 9
166 สามัคคีวิทยาทาน 2 0 0 0 0 0 0 4
167 สารภีปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
168 สารภีพิทยาคม 8 0 0 1 1 0 0 32
169 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
170 หอพระ 9 0 4 0 0 1 0 59
171 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 29 3 0 0 0 0 0 74
172 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 3
173 อมก๋อยวิทยาคม 4 4 0 1 1 0 0 28
174 อรุโณทัยวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 15
175 ฮอดพิทยาคม 20 1 1 2 0 0 0 52
รวมทั้งหมด  3286
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
176 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 2 1 2 1 0 0 0 10
177 ตากพิทยาคม 8 0 1 2 0 0 0 26
178 ท่าสองยางวิทยาคม 6 0 1 0 0 0 0 8
179 เทศบาล 1 กิตติขจร 2 0 0 0 0 0 0 2
180 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 0 0 0 2 0 0 20
181 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 2 2 0 0 0 0 0 5
182 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 1 0 0 0 0 0 11
183 ป่าไม้อุทิศ 4 11 1 0 1 0 0 0 20
184 ผดุงปัญญา 6 0 0 1 0 0 0 15
185 พบพระวิทยาคม 6 0 0 1 0 0 0 15
186 ภัทรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
187 แม่กุวิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 6
188 แม่จะเราวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 6
189 แม่ปะวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 2
190 แม่ระมาดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 5
191 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1 0 0 0 0 0 0 2
192 วังประจบวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 4
193 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 3 0 0 0 0 0 0 3
194 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 1 0 0 0 0 0 1
195 วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
196 สรรพวิทยาคม 10 4 3 3 1 0 0 65
197 สามเงาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 3
198 อุ้มผางวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 0 11
รวมทั้งหมด  243
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
199 ชุมแสงชนูทิศ 1 0 0 0 0 0 0 3
200 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
201 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 2 0 0 0 0 0 0 6
202 ตาคลีประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
203 ท่าตะโกพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 3
204 เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
205 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2 0 0 0 0 0 0 2
206 บรรพตพิสัยพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
207 ไพศาลีพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
208 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 1 0 0 0 0 0 1
209 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
210 ลาดยาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 5
211 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 1 0 0 0 0 0 0 1
212 สตรีนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 2
213 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1
214 หนองบัว 1 0 0 0 0 0 0 2
215 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  36
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
216 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 3 1 0 0 1 0 0 15
217 ตาลชุมพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 4
218 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 1 0 0 0 4
219 ท่าวังผาพิทยาคม 9 4 3 1 1 0 0 36
220 ทุ่งช้าง 6 0 0 0 0 0 0 9
221 นันทบุรีวิทยา 2 0 0 2 0 0 0 4
222 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1 0 0 0 0 0 0 1
223 น่านคริสเตียนศึกษา 2 1 0 0 0 0 0 8
224 น่านนคร 1 0 2 1 0 0 0 4
225 น่านประชาอุทิศ 3 0 0 0 0 0 0 8
226 นาน้อย 8 2 0 0 0 0 0 19
227 นาหมื่นพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 6
228 บ่อเกลือ 1 0 0 0 0 0 0 2
229 บ่อสวกวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 0 2
230 บ้านหลวง 1 0 0 0 0 0 0 13
231 ปัว 18 0 0 0 0 0 0 47
232 พระธาตุพิทยาคม 3 0 0 0 1 0 0 4
233 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
234 มัธยมป่ากลาง 6 0 0 1 1 0 0 13
235 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 0 0 0 0 0 0 3
236 เมืองแงง 2 0 0 0 0 0 0 2
237 เมืองยมวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1
238 แม่จริม 1 1 0 1 1 0 0 5
239 ยาบหัวนาวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
240 ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 1 0 0 0 1 0 0 3
241 วิทยาลัยการอาชีพปัว 2 0 0 0 0 0 0 2
242 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 0 0 0 0 0 0 1
243 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 0 0 0 0 0 0 11
244 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0 0 0 0 0 0 4
245 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 2 1 0 0 0 0 0 5
246 ศรีนครน่าน 2 0 0 0 0 0 0 2
247 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1 2 0 0 2 0 0 56
248 สตรีศรีน่าน 22 2 0 2 1 0 0 97
249 สันติสุขพิทยาคม 13 1 1 0 0 0 0 19
250 สา 13 2 1 0 0 0 0 31
251 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 3
252 สารธรรมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 0 5
253 หนองบัวพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  453
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
254 ขุนควรวิทยาคม 3 0 0 1 0 0 0 5
255 งำเมืองวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 9
256 จุนวิทยาคม 1 2 1 2 0 0 0 25
257 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6 1 0 0 0 0 0 7
258 เชียงคำวิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 70
259 เชียงม่วนวิทยาคม 1 1 0 0 1 0 0 11
260 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 3
261 ดงเจนวิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 9
262 ดอกคำใต้วิทยาคม 4 2 0 0 0 0 0 32
263 ถ้ำปินวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 3
264 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 1 1 0 0 1 0 0 10
265 ปงพัฒนาวิทยาคม 3 2 0 0 0 0 0 5
266 ปงรัชดาภิเษก 1 1 1 1 1 0 0 6
267 ประชาบำรุง 5 0 0 0 0 0 0 9
268 ฝายกวางวิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 9
269 พญาลอวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 2
270 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดนาปรังวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
271 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 0 0 1 0 0 0 7
272 พะเยาพิทยาคม 2 8 1 1 0 0 0 95
273 ฟากกว๊านวิทยาคม 5 0 1 2 0 0 0 14
274 ภูซางวิทยาคม 1 2 0 0 0 0 0 10
275 แม่ใจวิทยาคม 12 3 0 0 0 0 0 26
276 ราชคฤห์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
277 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 2 8 0 0 0 0 0 13
278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
279 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 4
280 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 3 0 0 0 0 0 0 3
281 ศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  391
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
282 กำแพงดินพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
283 ตะพานหิน 3 0 0 0 1 0 0 5
284 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
285 พิจิตรพิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 10
286 วชิรบารมีพิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 3
287 วังกรดพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
288 วังทรายพูนวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
289 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 0 0 0 0 0 0 1
290 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 1 0 0 0 0 0 0 1
291 สระหลวงพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 2
292 สากเหล็กวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
293 หนองโสนพิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 3
294 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  32
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
295 จ่านกร้อง 4 0 0 0 0 0 0 4
296 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 0 2
297 ชาติตระการวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
298 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
299 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
300 นครไทย 1 1 1 1 1 0 0 9
301 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
302 บ้านกลางพิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
303 ประชาสงเคราะห์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
304 พรหมพิรามวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
305 พิษณุโลกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
306 พุทธชินราชพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 4
307 ยางโกลนวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
308 ราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 1 0 0 0 1
309 วังทองพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
310 วังโพรงพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
311 วังมะด่านพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
312 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 1 0 0 0 0 0 0 1
313 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
314 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  41
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
315 ชนแดนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
316 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
317 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 7
318 เพชรบูรณ์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
319 เพชรพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
320 เมืองราดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
321 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 0 2 0 0 0 0 2
322 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
323 วังโป่งพิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 3
324 วิทยานุกูลนารี 1 0 0 1 0 0 0 2
325 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 2
326 ศรีเทพประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 2
327 หนองไผ่ 1 0 0 0 0 0 0 1
328 หล่มเก่าพิทยาคม 0 1 1 0 0 0 0 2
329 หล่มสักวิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  36
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
330 เจริญราษฎร์ 5 0 0 0 0 0 0 5
331 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 3 0 0 0 0 0 0 8
332 ท่าข้ามวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
333 เทพนารี 1 0 0 0 0 0 0 1
334 เทพพิทักษ์วิทยา 6 0 0 0 0 1 0 11
335 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 0 1 1 0 0 0 65
336 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 5 0 0 0 0 0 56
337 ม่วงไข่พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 6
338 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
339 ร้องกวางอนุสรณ์ 2 1 0 1 0 0 0 8
340 ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
341 ลองวิทยา 5 0 1 1 0 0 0 21
342 วังชิ้นวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 10
343 วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 0 0 0 0 0 1
344 วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 0 0 0 0 0 0 1
345 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 8 0 0 0 0 0 0 8
346 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5 0 0 0 0 0 0 16
347 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 9 3 0 0 0 0 0 19
348 เวียงเทพวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
349 สรอยเสรีวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
350 สองพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
351 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 3 1 1 2 0 0 0 11
352 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 5 1 0 0 0 0 0 16
353 ห้วยม้าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 7
354 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 4 0 0 0 1 0 0 5
รวมทั้งหมด  293
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
355 ขุนยวมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 29
356 เฉลิมรัชวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 4
357 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 3 0 1 0 0 0 27
358 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1 1 0 2 0 0 0 19
359 ปายวิทยาคาร 1 2 2 0 1 0 0 40
360 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 14 0 0 0 0 0 0 38
361 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 17 3 1 1 5 0 0 71
362 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11 1 0 0 0 0 0 12
363 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 3 3 0 1 0 0 12
364 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 0 0 0 1
365 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 2 1 0 0 0 0 18
366 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 5 1 0 0 0 0 0 21
367 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 1 0 0 0 0 0 5
368 สบเมยวิทยาคม 10 0 1 1 1 0 0 23
369 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 8
370 ห้องสอนศึกษา 15 0 1 0 1 0 0 47
รวมทั้งหมด  375
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
371 เกาะคาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
372 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1 2 0 0 0 0 0 4
373 แจ้ห่มวิทยา 8 0 1 0 0 0 0 9
374 ไชยชุมพลศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
375 ดอนไชยวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 7
376 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 0 1 0 0 0 0 10
377 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 1 0 0 0 1 0 0 5
378 เถินวิทยา 3 0 0 1 0 0 0 26
379 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2
380 บุญวาทย์วิทยาลัย 3 0 0 0 1 0 0 17
381 ประชารัฐธรรมคุณ 4 1 0 1 0 0 0 11
382 ประชาราชวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 3
383 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 5
384 มัธยมวิทยา 1 2 1 3 0 0 0 12
385 เมืองปานวิทยา 3 1 0 0 0 0 0 4
386 แม่ทะพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 3
387 แม่พริกวิทยา 3 0 0 0 1 0 0 9
388 แม่เมาะวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 4
389 แม่สันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 3
390 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 3 0 0 0 0 0 4
391 ลำปางกัลยาณี 12 0 0 1 1 0 0 14
392 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 2 1 0 0 0 0 0 5
393 วังเหนือวิทยา 14 0 1 1 0 0 0 22
394 วิชชานารี 1 0 0 0 0 0 0 1
395 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 0 0 0 0 0 0 1
396 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 6 0 0 0 0 0 0 6
397 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 5 0 0 0 1 0 0 18
398 เวียงตาลพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
399 เวียงมอกวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
400 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2
401 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 2 0 0 0 0 0 0 2
402 สบปราบพิทยาคม 3 0 0 0 1 0 0 4
403 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
404 เสริมงามวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 10
405 ห้างฉัตรวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
406 ไหล่หินวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
407 อรุโณทัย 3 0 1 0 0 0 0 4
408 อัสสัมชัญลำปาง 19 0 0 0 0 0 0 19
รวมทั้งหมด  258
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
409 จักรคำคณาทร 40 9 2 2 0 1 0 164
410 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 3 0 0 0 0 0 0 5
411 ทาขุมเงินวิทยาคาร 4 0 1 0 0 0 0 5
412 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 4
413 ธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
414 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1 1 2 1 0 0 0 37
415 นาทรายวิทยาคม 11 1 0 0 0 0 0 18
416 น้ำดิบวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 11
417 บ้านแป้นพิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 12
418 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 6
419 บ้านโฮ่งหลวง 1 0 0 0 0 0 0 1
420 ป่าซาง 8 0 0 0 1 0 0 14
421 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 0 0 1 0 0 0 8
422 พรหมจักรสังวร 1 0 0 0 0 0 0 1
423 เมธีวุฒิกร 6 0 0 0 0 0 0 6
424 แม่ตืนวิทยา 2 0 0 2 0 0 0 5
425 แม่ทาวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
426 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน 1 0 0 0 0 0 0 5
427 วชิรป่าซาง 4 0 1 0 0 0 0 11
428 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 2 0 0 0 0 0 0 2
429 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 4 0 0 0 0 0 0 5
430 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 0 2 0 0 0 0 47
431 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 6 0 0 0 1 0 0 15
432 เวียงเจดีย์วิทยา 19 7 3 1 0 0 0 59
433 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 39 4 2 1 2 0 0 201
434 อุโมงค์วิทยาคม 7 0 1 0 0 0 0 17
รวมทั้งหมด  664
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
435 กงไกรลาศวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
436 คีรีมาศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
437 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2
438 ท่าชัยวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
439 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 12 0 0 0 0 0 0 25
440 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 1 0 0 2
441 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5 0 0 0 0 0 0 5
442 บ้านแก่งวิทยา 1 0 0 1 0 0 0 5
443 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 3
444 เมืองเชลียง 7 0 0 0 0 0 0 7
445 ยางซ้ายพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
446 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 1 0 0 0 0 0 0 1
447 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
448 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
449 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
450 ศรีนคร 1 0 0 0 0 0 0 2
451 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 4
452 สวรรค์อนันต์วิทยา 1 1 0 0 0 0 0 28
453 สุโขทัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 12
454 อุดมดรุณี 4 0 0 0 1 0 0 12
รวมทั้งหมด  119
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
455 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
456 ทองแสนขันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
457 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 5 0 0 0 0 0 0 5
458 บ้านโคกวิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 4
459 พิชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
460 ฟากท่าวิทยา 1 0 0 0 1 0 0 5
461 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
462 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 0 0 1 0 0 0 8
463 อุตรดิตถ์เทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 1
464 อุตรดิตถ์ 5 0 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  32
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
465 ตลุกดู่วิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
466 ทัพทันอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
467 ร่องตาทีวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
468 หนองฉางวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
469 ห้วยคตพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
470 อุทัยวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  7
 
ผู้สมัครทั้งหมด 6716 คน