หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
วัน เดือน ปีเกิด ของผู้สมัคร : 
 
   
 
 
 
คำแนะนำในการกรอกข้อมูล
 1. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรอกข้อมูลวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้กรอก 21/03/2562
 3. กดปุ่มต่อไป