ค้นหาตามรหัสประจำตัว

รหัสประจำตัว : 

ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล : 


ค้นหาตามสาชา


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ช่องทางการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษา ป.บัณฑิต 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ป.บัณฑิต 


วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามรหัสประจำตัว ให้กรอกรหัส 5 ตัว ตัวลงในช่อง รหัสประจำตัว
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล กรอกข้อมูลชื่อ หรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาชื่อหรือนามสกุล โดยกรอกข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น  สม ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามสาขา ให้กดปุ่ม ค้นหา

5. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ โทร. 081-8823051 หรือ
    คุณสมเด็จ ภิมายกุล โทร. 084-0469024


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่