ค้นหาตามเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลเลขบัตรประชาชน : 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree)

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน ลงในช่อง ข้อมูลเลขบัตรประชาชน และกดปุ่ม ค้นหา
2. หากกรอกข้อมูลผิดให้กดปุ่ม ยกเลิก
และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่