นักเรียนเข้าสู่ระบบ
 
   
รหัสประชาชน : 
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
รหัสยืนยัน :  เปลี่ยน
รหัสยืนยัน : 
 
   
 
 
คำอธิบายเข้าระบบ
1. ให้นักเรียนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่อง "รหัสประชาชน"
2. กรอกวันเดือนปีเกิด โดยให้กรอกตามนี้ 21 มีนาคม 2526 ให้กรอกเป็น 21/03/2526 ให้นักเรียนกรอกให้ถูกต้อง
3. กรอกรหัสยืนยันมีเห็น
4 คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"