วิชาที่สอบ / สาขาวิชา กำหนดการสอบ สถานที่สอบ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
สอบปฏิบัติพื้นฐานพลศึกษา
พลศึกษา
สอบปฏิบัติ
วันเสาร์ ที่ 13
มิถุนายน 2563

(8.00 - 12.00 น.)
โรงยิมเนเซียม

ตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิบัติพื้นฐานศิลปกรรม
ศิลปศึกษา / ศิลปะและการออกแบบ
ไม่มีการทดสอบ รอประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล

ไม่มีการทดสอบ รอประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์ / การแสดง
นาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง
ไม่มีการทดสอบ รอประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2563

การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจนานาชาต
(หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สอบภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ ที่ 13
มิถุนายน 2563

(8.00 - 10.00 น.)

อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
( ชั้น 6 )


ตรวจสอบรายชื่อ
ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
วันเสาร์ ที่ 13
มิถุนายน 2563

(10.10 - 12.10 น.)

อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
( ชั้น 6 )

ตรวจสอบรายชื่อ
** ผู้สมัครที่ไม่มีการทดสอบให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 **