ค้นหาตามเลขที่สมัคร

เลขที่สมัคร : 

ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล : 


ค้นหาตามสาชาวิชา
 กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 


**ประกาศปิดสาขาวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์**


วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามเลขที่สมัคร ให้กรอกเลขที่สมัคร 5 ตัว ตัวลงในช่อง เลขที่สมัคร
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามกลุ่มสาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา


สำนักสทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่