ค้นหา
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน: 

วิธีการค้นหา

ค้นหาโดยป้อนข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่อง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา หากใส่ข้อมูลผิดให้กดปุ่ม ยกเลิก


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่