ผู้สมัครแก้ไขข้อมูล
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. ป้อนข้อมูลวันเกิด เช่น เกิดวันที่  1 มกราคม 2563  ให้ป้อน  01/01/2563
3. กดปุ่มต่อไป