"โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5"
ปฏิทินกิจกรรม โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 6 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566
ขยายพื้นที่การรับสมัครร่วมโครงการ
รับสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2567
  • ระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ www.tcas.cmru.ac.th/krt
  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งอื่น ๆ
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเยี่ยมบ้านผู้สมัคร 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก
28 กุมภาพันธ์ 2567
4. การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือก 11 - 13 มีนาคม 2567
5. การคัดเลือก 14 - 15 มีนาคม 2567
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
25 มีนาคม 2567
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ เพื่อยืนยันสิทธิ์เป็นผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567
4 - 25 เมษายน 2567
8. นักเรียนทุนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ ทปอ. (myTCAS) 2 - 3 พฤษภาคม 2567
9. เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567
10. ปฐมนิเทศนักเรียนทุน จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
11. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2567 17 มิถุนายน 2567