ค้นหา

เลขประจำตัวประชาชน :

 

วิธีการค้นหา
1. กรุณาป้อนเลขประจำตัวประชาชนลงในช่องข้อความ 
2. กดปุ่ม ค้นหา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่