ค้นหา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :

 

วิธีการค้นหา
1. กรุณาป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่องข้อความ 
2. กดปุ่ม ค้นหา
3. หากกรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กดปุ่ม ยกเลิก และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่