sitlogo.gif

ค้นหา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :

  

 


วิธีการค้นหา
1. กรุณาป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่องข้อความ 
2. กดปุ่ม ค้นหา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่