รอบที่ 2 โควตา
การสอบภาคปฏิบัติ สอบภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)
1 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ผู้สมัครสมัครออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS)
17 - 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดรับสมัครภาคพิเศษ
22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
เริ่มรับสมัคร 22 เมษายน เป็นต้นไป - 11 มิถุนายน 2563
ระบบรับสมัครภาคพิเศษออนไลน์
 กำหนดการการรับสมัคร 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์