ผู้ประสงค์ยืนยันสิทธิ์เข้าสู่ระบบ
ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  1. ป้อนข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน  ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”
  2. เลือกข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด
  3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”